Aktualności

Fundusz Rozwoju Zaolzia działa przy Radzie Kongresu Polaków.

Fundusz Rozwoju Zaolzia (FRZ) powstały 1.3.2017 jest częścią strategii rozwoju polskości na zachodnim Śląsku Cieszyńskim (Zaolziu). Celem FRZ jest gromadzenie środków finansowych w celu wspierania przedsięwzięć (projektów) mających na celu rozwój polskości w ramach tej strategii.

Aktualności-nowe

Aktualności:
1.1.2018 – Nowy Rok