I kwartał 2017

I kwartał 2017

 1. Dzień Polonii, Święto Flagi: Piknik Patriotyczny w Domu Polskim Żwirki i Wigury
 2. Wycieczka do Warszawy – poznajmy stolicę, spotkanie z polską kulturą i historią
 3. Spotkanie integracyjne młodzieży szkolnej w celu zainteresowania jej pracą społeczną w PZKO
 4. Zaolzie.pl
 5. Obozy Językowe
 6. Liderzy Zaolzia
 7. Wakacje z Dziuplą
 8. Harcerzem być
 9. Światowe Polonijne Igrzyska Sportowe
 10. Film dokumentalny ”Fenomen Zaolzie”
 11. XV Finał Festiwalu Piosenki Dziecięcej
 12. Klub młodego czytelnika