Harcerzem być

Harcerzem być

Projekt Realizator Okres realizacji Adnotacja Wysokość wsparcia w CZK
Harcerzem być Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej marzec 2017 – maj 2017 Projekt zrealizuje grupka doświadczonych instruktorów harcerskich, która przygotuje
atrakcyjny, różnorodny, program dla swych młodszych kolegów, którzy na co dzień są
przybocznymi lub zastępowymi w swych drużynach i mają ambicję zostać instruktorem
harcerskim. Przewidujemy udział około 45 osób.
20.000