Światowe Polonijne Igrzyska Sportowe

Światowe Polonijne Igrzyska Sportowe

Projekt Realizator Okres realizacji Adnotacja Wysokość wsparcia w CZK
Światowe Polonijne Igrzyska Sportowe Polskie Towarzystwo Turystyczno Sportowe „Beskid Śląski” w RC, z.s. Sekcja sportowa 20.3.2017 – 30.8.2017 Sportowcy polscy na Zaolziu potrzebują  dofinansowania w celu jednolitej reprezentacji na igrzyskach polonijnych. Koszty odziału uczestnika, nierzadko całej rodziny nie są małe, a nasi sportowcy przynoszą tylko chlubę całemu Zaolziu. 30.000