Zaolzie.pl

Zaolzie.pl

Projekt Realizator Okres realizacji Adnotacja Wysokość wsparcia w CZK
Zaolzie.pl Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Republice Czeskiej kwiecień 2017 – sierpień 2018 Projekt „Zaolzie.pl” koncentruje się na systematyczne promowanie współczesnej kultury polskiej oraz aktywizacji polskiego środowiska na obszarze całego Zaolzia. 60.000