II kwartał 2017

II kwartał 2017

 1. Poznajemy Kraków – nekropolię królów Polski
 2. Różne oblicza Warszawy (stolica Polski dawniej i dziś)
 3. Uroczysta Akademia z okazji 50-lecia otwarcia i odbudowy Domu PZKO w Trzanowicach oraz 70-lecia PZKO
 4. Nauczyciele w służbie społeczeństwu Śląska Cieszyńskiego (do I wojny światowej)
 5. Żukowski festyn ogrodowy i wycieczka MK PZKO Żuków Dolny
 6. Zespół Kameralny „MELODYJKI”
 7. Wycieczka edukacyjna do Krakowa
 8. XXIII Przegląd Cieszyńskiej Pieśni Ludowej
 9. Płyta CD – 70 lat chóru męskiego Gorol
 10. Bajkowa Osówka
 11. Zostały po nich nie tylko guziki. Wyjazd Rodziny Katyńskiej do Warszawy
 12. Dni Kultury Studenckiej
 13. Obóz zuchowy gromad „Koniki Morskie” i „Wilczęta”
 14. Obóz harcerski HDW Opty
 15. „Cudze chwalicie, swego nie znacie…. – poznajemy tajemnice beskidzkiej przyrody”
 16. „Polski sport na Zaolziu”